Dariusz Tabisz

DYRYGENT

 • Czy przemknęło Wam kiedyś przez myśl pytanie:
  czym jest Opera:

  miejscem spotkań
  świątynią
  lustrem, w którym odbija się prawda o nas samych...

  Czy patrząc na to zdjęcie odczuwacie magię tego miejsca?
  Czy czujecie siłę bijącą z rozświetlonych postaci?
  Czy słyszycie muzykę?

Kim jestem?
Tymi wszystkimi, których spotkałem,
którzy zostawili ślad w moim sercu,
kiedy dzieliliśmy się
pasją,
prawdą,
muzyką, która płynęła przez nich
i płynie przeze mnie...

Dziękuję im z całego serca!

Dariusz Tabisz by Mister OOBA

Oferta

W ramach nurtu tradycyjnego pracuję jako dyrygent
z zespołami operowymi,
orkiestrami symfonicznymi, kameralnymi,
chórami, solistami,
zespołami teatrów tańca.

Wykonuję repertuar klasyczny
od muzyki dawnej po dzieła współczesne,
ale również chętnie sięgam po utwory
rzadko wykonywane, nowo odkryte, premierowe.

W ramach nurtu "Hybrydy Kultury" współtworzę
jednorazowe i cykliczne wydarzenia artystyczne,
prowadzę od pulpitu speaking concerts,
a także warsztaty z publicznością
wprowadzające do świata muzyki, opery i śpiewu.

Poszukuję również nowych ścieżek
edukacji muzycznej dla dzieci i młodzieży.

Ważnym aspektem tego nurtu
jest wykorzystanie muzyki do działań
na rzecz Pokoju,
integracji osób wykluczonych,
a także tworzenia nowych form
porozumienia ponad barierami językowymi.

prywatne linki archiwalne do udostępnienia przez email

Rekomendacje

 • 2003r. – Arie van Lysebeth - Prezydent Konkursu Królowej Elżbiety w Belgii:

  „Dariusz Tabisz to utalentowany i wrażliwy młody dyrygent. Jego wysoki profesjonalizm i zaangażowanie oraz niezwykła muzykalność kwalifikują go do miana bardzo poważnego i wiarygodnego młodego artysty."

 • 2 czerwca 2003 – Gustaw Holoubek (po koncercie inaugurującym II Międzynarodowy Konkurs Organowy im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu)

  „Miałem okazję zetknąć się z Panem Dariuszem Tabiszem, przy okazji współpracy nad cyklem koncertów w Poznaniu organizowanych i dyrygowanych przez Niego. Byłem pełen uznania dla Jego zaangażowania, umiejętności i niewątpliwej wrażliwości muzycznej."

 • 6 maja 2011 – Marek Weiss – Dziennik Pomorski (wypowiedź przed spektaklami opery „Salome” R. Straussa w Operze Bałtyckiej)

  „Jestem bardzo szczęśliwy, że utalentowany dyrygent Dariusz Tabisz, który współpracował muzycznie przy „Salome”, teraz operę poprowadzi w zastępstwie Maestro Florencio (...). Próby przed wznowieniem wypadły imponująco. Dariusz Tabisz był tak znakomicie przygotowany, że nasza Orkiestra i soliści urządzili mu długą i zasłużoną owację. Wierzę, że spektakle „Salome” dyrygowane przez niego pozwolą Operze Bałtyckiej przejść kryzys bez szwanku.”

 • 1 kwietnia 1999 – Teresa Dorożała – Gazeta Wyborcza (po koncercie pamięci Sir Yehudi Menuhina)

  „Gdyby Sir Menuhin mógł posłuchać, z jaką żarliwością i pasją młodzi poznańscy muzycy grali na koncercie poświęconym Jego pamięci, klaskałby równie gorąco, jak zgromadzona „U Jezuitów" publiczność”.

 • 9 lutego 2010 – Andrzej Orłowski – Place de l’Opera (po premierze opery „Halka” St. Moniuszki w Operze Bałtyckiej)

  „Speciale aandacht mag er zijn voor het fabuleuze ballet en koor (...). Koordirigent Dariusz Tabisz zorgde voor een perfect afgestemde uitvoering van de vele boerenliederen.” /
  Na szczególną uwagę zasługuje bajeczny balet oraz chór (...). Dyrygent chóru Dariusz Tabisz stworzył doskonale skoordynowaną implementację wielu pieśni chłopskich.”

  10 marca 2011 – Andrzej Orłowski – Place de l’Opera – (po premierze opery „Traviata” G. Verdiego w Operze Bałtyckiej)

  „Het koor (dirigent Dariusz Tabisz) was werkelijk fenomenaal...” /
  „Chór (dyrygent Dariusz Tabisz) był absolutnie fenomenalny...”

Dariusz Tabisz - dyrygent

Debiutował w Operze Bałtyckiej w Gdańsku spektaklem „Salome” Ryszarda Straussa.

Z Teatrem tym związany w latach 2008-2012, gdzie m.in. przygotowywał światową premierę opery „Madame Curie” Elżbiety Sikory (Paryż, Sala UNESCO 2011), a w sezonach 2010/11 i 2011/12 pełnił funkcję kierownika muzycznego. Nominowany do Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców Kultury (2011).

Stypendysta Rządu Flamandzkiego. Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie dyrygentury prof. Jerzego Salwarowskiego, a także Królewskiego Konserwatorium w Brukseli w klasie dyrygentury prof. Silveera Van den Broecka oraz kontrapunktu i fugi Madame Kristin de Smedt (dyplom z wyróżnieniem oraz nagroda Patrimonium).

Asystował podczas licznych prób wielu dyrygentów, m.in.: José Maria Florêncio (Orkiestra Filharmonii Poznańskiej 2000-2002), Antonio Pappano (Theatre La Monnaie – Bruksela 2002), Valery’ego Gergieva (Rotterdams Philharmonisch Orkest, Teatr Mariinsky, London Symphony Orchestra 2006), Philippe’a Herreweghe (Royal Flemish Philharmonic – Antwerpen 2006).

Wśród prowadzonych przez niego zespołów są: Flamandzka Orkiestra Radiowa, Orkiestra i Chór Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Szczecińskiej, Toruńska Orkiestra Kameralna, Orkiestra Accademia dell’Arccadia, Brussels Chamber Orchestra, Youth Chamber Orchestra YUÉ, czy założona przez niego Młodzieżowa Orkiestra Kameralna Kamerata Nowego Wieku, z którą współpracował m.in. z Gustawem Holoubkiem.

Współpracował także z wieloma solistami śpiewakami i instrumentalistami, jak: Anna Lubańska, Anna Mikołajczyk, Katarzyna Hołysz, Paweł Wunder, Mikołaj Zalasiński, Piotr Nowacki, Paweł Skałuba, a także Jadwiga Kaliszewska, Jadwiga Kotnowska, Bartosz Bryła, Tytus Wojnowicz, Guy Deplus.

Wśród dokonań ważne miejsce zajmuje światowe prawykonanie „Sonatiny na orkiestrę” Henryka Warsa dedykowanej pamięci Maurice’a Ravela, zrealizowane wraz z Orkiestrą Filharmonii Dolnośląskiej w listopadzie 2012.

info@dariusztabisz.com
tel: +48.885.148.885

Specjalne podziękowania
dla Paolo Barzmana za udostępnione prace
beings being human / charis attending a conference on freedom /
non-lieu / the mEEting
oraz dla wszystkich zaangażowanych w powstanie tej strony!

Fotografie oraz grafika zamieszczone na tej stronie są objęte prawem autorskim.